Noć u mom gradu

Tema

Zimske, usamljene noći su posljednje utočište mom rodnom gradu od najezde betona, novaca, ugostiteljskih terasa i turista, posljednji tračak Rovinja koji se…

Nove fotografije