Tema

Vertigo

Vrtoglavica (vertigo) je lažni osjećaj kružnog gibanja (vrtnje) povezan s poteškoćama u održavanju ravnoteže ili položaja tijela.
Osoba može osjećati da se okreće ona sama, ili okolina.
S obzirom da imam lagane poteškoće s gledanjem uvis, ovu sam seriju fotografija nazvao - vrtoglavica.