Sadržaj

Knjižica je besplatna i napisao sam je bez naknade. Napisana je u najboljoj namjeri radi promicanja znanja o fo-
tografiji. Knjižicu slobodno množite i dijelite drugima, ali budite uljudni pa ostavite piščevo ime na naslovnici.

Knjižica je sastavljena za uporabu na uvodnim, početnim tečajima fotografije i nadam se kako će se slobodno ra-
biti radi promicanja znanja o fotografij i strasti prema njoj.

U ovu sam knjižicu-priručnik uložio četrdeset i pet godina (nije baš svaki dan, ali dobro zvuči) fotografiranja,
proučavanja fotomonografija, čitanja stručnih članaka, promatranja mnoštva fotografija i dvadesetak godina
„kopanja“ po internetu.

Zahvaljujem prijateljima Mladenu Severu i Daliboru Talajiću koji su doprinijeli, svojim znanjem i društvom, u
brojnim razgovorima i foto debatama dopunu mojih znanja i vještina.

Zahvaljujem KAF-u (Klub amaterske fotografije " Sveti Lovreč ") na jedinstvenoj prigodi za dijeljenje naučenog s
drugima, osobito Kristianu Maciniću i Darku Hrastovčaku koji su KAF učinili mjestom kojem se uvijek rado vra-
ćam.

Zahvaljujem prijatelju Borisu Drandiću koji je uveo logički, jezični i pravopisni red u tekst (bio je prvi koji je mo-
rao pročitati sav tekst :-).

Zahvaljujem autorima čijih se imena više ne sjećam jer su ostala zapletena u pramenima (skoro uvojcima :-) mo-
jih ne više malobrojnih godina. Iz njihovih sam članaka i osvrta (uglavnom na internetu) tijekom posljednjih go-
dina dopunjao znanja što su se pokazala korisnima za moj rad i pisanje ove knjižice.